Kurikulum

Kurikulum SMP DT Boarding School mengoptimalkan  multi kecerdasan dalam proses pembelajaran untuk memfasilitasi setiap murid agar  dapat berkembang sesuai dengan kemampuan dan kecerdasan masing-masing  dalam rangka beribadah kepada Allah SWT dengan cara memadukan  kurikulum KTSP Tahun 2006 dengan Kurikulum Khas Pesantren Daarut Tauhiid

1.     Mata Pelajaran Umum

·         Bahasa Indonesia

·         Bahasa Inggris

·         Matematika

·         Ilmu Pengetahuan Alam

·         Ilmu Pengetahuan Sosial

·         Pendidikan Kewarganegaraan

·         Pendidikan Seni Budaya

·         Penjaskes

·         Prakarya

 

2.     Mata Pelajaran Diniyah

·         Bahasa Arab

·         Pendidikan Agama Islam

·         Aqidah

·         Akhlak

·         Fiqih

·         Tauhiid

·         Al-Qur’an (Tajwid, Tahsin)

·         Hadits

·         Tafsir

·         Tarikh

 

3.     Muatan Lokal

·         Bahasa Sunda

·         Keputrian

 

4.     Pengembangan Diri (Ekstrakulikuler/Intrakulikuler)

·         Seni Baca Quran (SBQ)

·         Photography

·         Seni Lukis

·         Kaligrafi

·         Pasus (Paskibra)

·         Renang

·         Pramuka

·         Futsal

·         Badminton

·         Pecinta Lingkungan Sekolah

·         Kelompok Kesehatan Remaja (KKR)

·         Pencak Silat
Program Pesantren


1.       Program Peningkatan Pribadi Shaleh

·         Kegiatan Shalat Berjamaah

·         Istiqamah Amalan Sunnah

·         Tahsinul Qur’an

·         Tahfidzul Qur’an

·         Mentoring

·         Mabina

·         Implementasi Nilai-nilai MQ

 

2.       Program Peningkatan Akademik

·         Belajar Mandiri Terbimbing

·         Study Wisata
© 2023 smpdtbs All rights reserved.